WWSHE - Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie

Menu główne

Menu boczne

Nasi partnerzy

WASKO JUTW Uniwersytet Szczeciński

Biblioteka

Al. Niepodległości 34 (Gmach B)
63-200 Jarocin
tel. 62 747 19 51, 62 747 85 90

Biblioteka Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Jarocinie powstała w 2001 roku równocześnie z rozpoczęciem działalności dydaktycznej Uczelni. Zajmowała wówczas dwa pokoje. W roku 2002 w tym samym lokalu uruchomiono Bibliotekę Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie.

Rok później nastąpiła przeprowadzka Biblioteki do obecnych pomieszczeń. Wpłynęło to na poprawę i jakość obsługi czytelników, a zbiory, które systematycznie wzrastają, znalazły niezbędną powierzchnię magazynową.

Księgozbiór Biblioteki tworzony jest głównie w oparciu o środki finansowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej i Uniwersytetu Szczecińskiego.

• ZBIORY
Biblioteka gromadzi zbiory odpowiadające potrzebom naukowym i dydaktycznym Uczelni, głównie z zakresu administracji, prawa, ekonomii, organizacji i zarządzania oraz bezpieczeństwa.
Stan księgozbioru Biblioteki liczy obecnie: 12597 woluminów WWSHE i 4725 woluminów US. Ponadto w czytelni dostępne są wydawnictwa periodyczne. Aktualna prenumerata czasopism obejmuje 18 tytułów.

• KATALOGI
W Bibliotece znajduje się katalog kartkowy zbiorów Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej i Uniwersytetu Szczecińskiego w układzie alfabetycznym oraz katalog czasopism. W roku akademickim 2009/2010 Biblioteka wdrożyła elektroniczny system wypożyczeń. O od tej pory czytelnicy mogą korzystać z elektronicznego katalogu zbiorów. Katalog umożliwia wszystkim studentom swobodne przeglądanie zasobów Biblioteki za pośrednictwem Internetu oraz szybkie sprawdzenie dostępności danej książki w Bibliotece. Ponadto istnieje możliwość sprawdzenia stanu konta czytelniczego po zalogowaniu się, zgłoszenia zamiaru wypożyczenia książki (rezerwacja). Katalog umożliwia wyszukiwanie książek według następujących kategorii: tytuł, autor, hasło przedmiotowe, rok wydania i wydawca. Wszystkie zbiory wprowadzane są do programu informatycznego obsługi bibliotek "SOWA" i udostępnione czytelnikom, którzy mają możliwość pracy w czytelni na jednym z dziesięciu komputerów, posiadających stały dostęp do Internetu.
Studenci i pracownicy Uczelni mogą również skorzystać z aktualizowanego na bieżąco Systemu Informacji Prawnej LEGALIS.
• UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
 W czytelni znajduje się 20 miejsc do pracy i 10 stanowisk komputerowych (w tym 2 stanowiska z Systemem Informacji Prawnej LEGALIS, 9 stanowisk z dostępem do Internetu). Czytelnia jest ogólnodostępna, mogą z niej korzystać wszyscy zainteresowani. Zbiory księgozbioru podręcznego, czasopisma oraz pojedyncze egzemplarze książek udostępniane są tylko na miejscu na podstawie ważnej legitymacji studenckiej lub dokumentu tożsamości.

Z wypożyczalni mogą korzystać studenci i pracownicy WWSHE i US. Uprawnia do tego ważna karta biblioteczna, przy wydaniu której czytelnik podpisuje deklarację zobowiązującą do przestrzegania regulaminu Biblioteki. Korzystający z wypożyczalni mogą jednorazowo wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni (istnieje możliwość przedłużenia woluminów na kolejne 2 tygodnie).

• KARTA INFORMACYJNA
do pobrania kliknij
Księgozbiór Biblioteki www.jarocin-wwshe.sowwwa.pl